Skip to main content

Slide Investerare Hög avkastning och stor nytta för miljö- och samhälle

Unik Pitch

Vår ambition att rulla ut ett solparksnät längs med de svenska kraftledningsgatorna är unik. En stark vision som vi varje dag arbetar hårt för att uppnå. Vår idé att bygga där elen förbrukas bidrar till decentraliserad produktion med stark lokal förankring och stor riskspridning med ett tydligt miljöfokus.

Vi måste skynda mot framtiden

Vi vill även lyfta den samhällsnytta en investering i en solpark medför. Vi skall öka vår energikonsumtion med ca 100% fram till 2050 och trots satsningar på exempelvis kärnkraft kommer solens enkelhet och kostnadseffektivitet tillsammans med dess positiva miljökonsekvenser att vara ett lönsamt komplement till andra energiinvesteringar.

Trygg investering

Att investera i solenergi är en placering med låg risk. Solen skiner i stort sett lika mycket varje år med endast ca 10% avvikelse. De solpaneler som finns på marknaden i dag är beprövade och tekniken har visat sig vara mycket robust och i det närmaste underhållsfri. Växelriktare håller ca 10 år och solpaneler över 30 år.

Bra avkastning över tid

En solpark är en långsiktigt mycket bra investering. Förräntningen är bra och i takt med att parken skrivs av så ökar sannolikt elpriset och inflationen äter sakta upp investeringskostnaden. Sverige behöver snabbt öka sin energiproduktion och solel är det energislag som går fortast att bygga ut. Det ger en flygande start till våra investeringar. Marknaden bedömer att energipriserna kommer att ligga högt även de kommande åren.

Utfasningen av fossila bränslen

Inte minst kriget i Ukraina visar på vår sårbarhet med den rådande energisituationen. Den ökade användningen av el inom transportsektorn tillsammans med en generell ökning ger en stabil och förutsägbar marknad för el under lång tid framöver.

Starkt Team

Sunstreets starka team av entreprenörer och industrialister med bakgrund inom solenergi sedan över tio år tillsammans med vårt starka kontaktnät och mångårig erfarenhet av energibranschen skapar en trygg bas för investerarna.