Skip to main content

Slide Vi säkrar ett lågt elpris - långsiktigt, grönt och enkelt

SunStreet utvecklar storskaliga solcellsparker

Vi har ett skriande behov att lösa den rådande energisituationen. Solel är det absolut snabbaste sättet att tillföra mer energi i systemet på kort sikt, men även ett av de mest långsiktigt lönsamma energislagen. Sunstreets storskaliga och klimatsmarta infrastruktursatsning lyfter solenergin och bidrar starkt till att energilagring implementeras i Sveriges energisystem. Om tio år äger och förvaltar vi ett bestånd av solparker som motsvarar flera Terawattimmar eller ”Världens största solpark” om man så vill. SunStreets koncept innehåller alla led, från markidentifiering, tillstånd och projektering till byggnation, inkoppling och idrifttagning samt slutligen förvaltning, skötsel och demontering.

Partnerskap hjälper Mälarenergi accelerera den gröna omställningen i länet

Jag är stolt och glad över att vi gör den här satsningen tillsammans. Genom att kombinera Mälarenergi och SunStreet’s respektive teknik och kompetens, så kan vi accelerera den gröna omställningen via en marknadsledande energianläggning i länet. Jag ser detta som det första steget av flera möjliga.

– I Hallstahammar kan vi dra fördel av den elnätsanslutning som redan finns vid kraftstationen, säger Carin Lidman, styrelseordförande för Mälarenergi. Vattenkraften är årstidsberoende och därför utnyttjas inte nätanslutningens fulla kapacitet under delar av året. Solkraft, å sin sida, produceras framför allt sommartid när vattenkraftproduktionen är lägre. Ska vi klara omställningen och möjliggöra elektrifieringen måste tempot öka – och här har vi goda möjligheter att både agera snabbt och använda redan gjorda investeringar på ett mer effektivt sätt.

Christian Tapper, vd SunStreet Energy och Carin Lidman, styrelseordförande för Mälarenergi. Foto: Lasse Fredriksson

Grön Energi och Ekonomisk Effektivitet

På det anrika företaget Specialplasts fabrikstak i Gislaved har SunStreet anlagt en solcellsanläggning om 810 kW. Det motsvarar en total takyta om nästan 1 hektar.
Läs mer här!

Slide