Slide Vi säkrar ett lågt elpris - långsiktigt, grönt och enkelt

SunStreet utvecklar storskaliga solcellsparker

Vi har ett skriande behov att lösa den rådande energisituationen. Solel är det absolut snabbaste sättet att tillföra mer energi i systemet på kort sikt, men även ett av de mest långsiktigt lönsamma energislagen. Sunstreets storskaliga och klimatsmarta infrastruktursatsning lyfter solenergin och bidrar starkt till att energilagring implementeras i Sveriges energisystem. Om tio år äger och förvaltar vi ett bestånd av solparker som motsvarar flera Terawattimmar eller ”Världens största solpark” om man så vill. SunStreets koncept innehåller alla led, från markidentifiering, tillstånd och projektering till byggnation, inkoppling och idrifttagning samt slutligen förvaltning, skötsel och demontering.

Slide