Skip to main content
 

Fastighet

För dig som vill ha prissäkrad grön el till din fastighet

Industri- och logistikfastigheter

Vill du som fastighetsägare ha ett fast och tryggt elpris med PPA avtal och samtidigt få ett arrende för mark och tak? För dig som har en eller flera fastigheter och kanske en bit tillhörande mark är SunStreets koncept ett mycket bra val för att skapa en trygg och säker energilösning och säkra närproducerad grön el till ett fast pris. All el som genereras på ditt tak och din tomt går raka vägen in till din förbrukning. Resten säljer SunStreet på Nordpool. Du får dessutom ett arrende för ditt tak och din mark.

Frigöra kapital

Genom att låta SunStreet arrendera ditt tak och stå för hela installationen frigör du kapital i förhållande till att göra investeringen själv. Dessutom står SunStreet för drift och underhåll under hela avtalsperioden Vi kan dessutom göra en investering i ladd infrastruktur på din fastighet.

Mycket stora inköpsvolymer

SunStreet har i och med vår stora infrastruktursatsning avtalat mycket fördelaktiga inköpspriser med våra underleverantörer. Det gör att den enskilde fastighetsägaren får mycket svårt att göra en egen investering i nivå med vår investeringskostnad. Vår paketering och digitala mjukvara gör dessutom övervakningen rationell och skapar en stor trygghet för både dig som kund och oss som leverantör.

Fokus på elområde 3 och 4

På grund av rådande energiprissättning i elområden är lönsamheten störst i elområde 3 och 4 för att bygga storskalig solenergi. Detta kan komma att ändras varför vi ändå är intresserade av att komma i kontakt med markägare i elområde 1 och 2.

Teamet bakom -Kraftpojkarna

Den här typen av storskalig infrastruktursatsning som har som utgångspunkt att vara en del av hela värdekedjan  från markanskaffning, tillstånd till ägande, drift och underhåll under mycket lång tid, ställer stora krav på teamet. Grundarna till SunStreet var även en del av de som 2012 startade Kraftpojkarna, en av Sveriges framgångsrikaste solpanelsgrossister. Bolaget såldes 2019, och är nu helägt av OKQ8.

SunStreet som arrendator

Varje solpark är ett eget AB som arrenderar direkt av markägaren. Stor lyhördhet och samförstånd vid byggnation och drift kännetecknar relationen. Solen är en fantastisk men långsam njutning och det är därför viktigt att ha ett samförstånd under hela Arrendeperioden.

Arrende är värdehöjande för din fastighet

Att ha ett långsiktigt arrendeavtal på din fastighet med en hög och överskådlig intäkt ger inte bara ett bra kassaflöde utan höjer dessutom värdet på din fastighet avsevärt då eventuella köpare direkt får ett positivt kassaflöde från solparken.

Repetitivt koncept

Har du fler fastigheter och lokaler är det enkelt att bygga vidare från en första testanläggning. Vi har ett standardiserat koncept som vi följer, vilket ger båda parter en enkel vidareutveckling.