Skip to main content

Slide Elkund Säkra en del av din elförbrukning med grön solel till fast lågt pris.

SunStreet vänder upp och ner på elmarknaden!

Vår vision är att möjliggöra ett lägre och dessutom stabilt elpris.
Ge våra kunder möjlighet att försäkra sig mot höga och volatila elpriser.
Läget kräver nytänk, därför lanserar vi en helt ny produkt på energimarknaden.

SunStreet SolElAvtal (SEA).

SunStreet SEA

Förbrukar ditt företag mycket el? Försäkra er då mot marknadens höga och volatila elpriser!
Anmäl ditt intresse för SunStreet SolElAvtal (SEA). Anmälan är kostnadsfri och ej bindande. Intresset är stort så det är först-till-kvarn som gäller.
När din anmälan är registrerad, erbjuds du möjlighet att teckna elavtal med grön solel till ett lågt fastpris i 10 år eller mer, utan att behöva byta elbolag.

Intresseanmälan!

Hur kan vi lova så låga fasta priser?

Vi tänker långsiktigt och bygger i egen regi de mest kostnadseffektiva solparkerna. Vi gör själva allt från ax till limpa. Vi projekterar, bygger, äger, förvaltar och underhåller själva våra anläggningar.

Grön el med ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier är ett kvitto på att du köper förnyelsebar energi från en av våra  specifika solparker. Med ursprungsgarantier certifierar du att den el som använts i ditt företag har producerats på det sätt du önskar. När du köper certifikaten från oss får du med dem ett intyg över elens ursprung.

Du behöver inte byta elbolag

Med vår enkla produkt SunStreet SEA säkrar du upp ett lågt elpris. Du kan behålla din befintliga elleverantör. Det gör det mycket enkelt att endast teckna en prissäkring mot höga och volatila priser i framtiden.

Vill du köpa grön el från en solpark i ditt närområde?

I vår projektportfölj har vi redan en mängd olika parker att välja på. Har du ett stort energibehov kan vi undersöka möjligheten att anlägga en park i ditt närområde.

Hur kommer elpriset att utvecklas?

All samlad expertis bedömer att energibehovet av el på grund av energiomställning kommer att fördubblas till 2035. Det kommer sannolikt att leda till ett högre elpris i framtiden. Dels på grund av utfasningen av kol, olja och naturgas men även på det faktum att det är dyrare att bygga nya energisystem än att bara drifta de befintliga!

Först till kvarn!

Utbyggnaden av det svenska energisystemet är något som kommer pågå under många år framöver. För att garantera tillgången till förutsägbar och prisvärd elektricitet har vi infört ett kösystem. Principen ’först till kvarn’ tillämpas här, och detta ger er möjligheten att helt kostnadsfritt och utan någon åtagande säkra er plats.

Kontakta oss!

Så här går det till

Steg 1: Ställ dig till en början i SunStreets Solels kö för att säkra dig en plats.
Steg 2: Vi tecknar tillsammans en avsiktsförklaring att sälja el till er till ett lågt fast pris från någon av våra kommande parker.
Steg 3: Vi tecknar ett skarpt avtal och börjar leverera El från våra solparker.