Skip to main content

Slide Solcellsanläggning tagen i drift på fabrikstak i Gislaved

Grön Energi och Ekonomisk Effektivitet: Vår Framgångsrika Satsning med Sunstreet

– Samarbetet med Sunstreet har möjliggjort att vi erhåller grön el till ett fast pris. Upplägget att Sunstreet investerar och äger energianläggningen på vårt tak passade oss perfekt. Det innebär att vi på Specialplast får tillgång till lokalproducerad förnyelsebar energi och samtidigt kan fokusera på vår kärnverksamhet utan att binda kapital.
Fredrik Anell, vd Specialplast.

På det anrika företaget Specialplasts fabrikstak i Gislaved har Sunstreet anlagt en solcellsanläggning om 810 kW. Det motsvarar en total takyta om nästan 1 hektar. Solpanelerna som kommer från leverantören Jinko har anslutits till 5 st invertrar från Sungrow. De invertrarna är på 125 kW styck vilket ger en installerad effekt på AC-sidan om 625 kW. Över ett produktionsår räknar vi med att parken genererar drygt 600 MWh energi.
Panelerna är installerade på 5 st sektioner på industritaket varav 90% av panelerna är monterade med Aerocompacts montagesystem i rakt söderläge med 10◦ lutning. En del av panelerna är monterade i östlig riktning med antingen Aerocompact eller montagesystem från CC90.

Fr. v. Jonas Gärd, Kai Wärn, Christian Tapper, Fredrik Anell, vd Specialplast, Anders Hjärpe, Ulf Troedsson, Erik Lundkvist och Karin Swärd.

Fr. v. Agneta Franksson, ordf. Specialplast Fredrik Anell, vd Specialplast och Erik Lundkvist.

Till denna anläggning har även 3 st energilager från Huawei installerats för att lagra energi och stötta Svenska kraftnät med stödtjänster. Vardera energilager från Huaweis LUNA-serie är på 200 kWh. Tillsammans kan de således lagra 600 kWh med energi. Den totala effekten som de kan leverera är 300 kW. Denna serie energilager från Huawei är de första installerade av sitt slag i Norden!

Tillsammans med tjänsteleverantören Checkwatt så säkerställer vi att energilagren kan vara med och stötta Svenska kraftnät med stödtjänster.
Till Specialplast har även 5 st laddstolpar från Chargeamps installerats för att erbjuda de anställda samt besökare laddplatser. Totalt 10 st uttag om 22kW styck.
Samtliga system på anläggningen är anslutna till Sunstreets egenutvecklade drift- och övervakningsplattform vilket möjliggör för oss samt samarbetspartners att följa produktionen samt med kort varsel kunna hitta ev. system- och driftfel. Det gör det lätt för oss att kunna drifta våra anläggningar även utan servicepersonal på plats.
En egen systemplattform har även fördelen att vi inte har något beroende till Huaweis eller Sungrows tillhörande webplattformar och ger oss en möjlighet att på ett effektivt sätt blanda leverantörer på våra anläggningar.

Här ser vi grafer av produktionen från SunStreets egna övervakningssystem.