Skip to main content
 

Om oss

Detta är Sunstreet

Vår affärplan

Sunstreet utvecklar storskaliga solcellsparker i Norden. Vi har samlat all den expertis som behövs för att utveckla lönsamma och leveranssäkra projekt. Och det är smidigt för alla inblandade. Vi tar hand om hela utvecklingsfasen, det vill säga markanskaffning, projektering, installation, idrifttagning och förvaltning av energianläggningarna. samt förprojektering och upphandling. Dessutom sköter vi finansieringen genom samarbete med väletablerade och långsiktiga ägare och investerare.

Investera tryggt i solenergi

En trygghetsfaktor för såväl markägare som investerare är vårt nära samarbete med några av världens främsta totalentreprenörer av storskaliga solcellsparker. Vår erfarenhet har gett oss stor förståelse för hela kedjan från den inledande fasen till överlämning av projekten. Efter leverans av projekten till investerarna tar vi även hand om den tekniska och kommersiella förvaltningen av parkerna. Och vi ser självklart till att arbetet sker med högsta kvalitet och professionalism i alla led.

Klimatsmart

Sunstreet bidrar till att driva omställningen mot en hållbar och klimatsmart framtid. Utöver utbyggnaden av ny förnybar elproduktion så arbetar vi aktivt med att främja biologisk mångfald. I våra parker skapar vi ängsväxtlighet som kan föda många av våra kraftigt hotade pollinatörer. Vissa av parkerna blir även betesmark för exempelvis får.

Vår bakgrund

Vi har en unik branschkompetens med över 40 års samlad erfarenhet och har en hög teknisk och affärsmässig kompetens gällande de olika delar som krävs för framgångsrika solcellsprojekt.

Vi bemästrar hela värdekedjan och har aktiva prospekt på flera hundra mW.